14. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 27. prosinca 2014. godine (subota) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje IV izmjene i dopune Proračuna Općine Suhopolje za 2014. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Suhopolje za 2015. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Suhopolje u 2015. godini
5. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2015. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Suhopolje za 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Suhopolje u 2014. godini
8. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Suhopolje u 2015. godini

Predsjednica

Zorica Hegedušić, dipl.iur.