Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: za pružanje geodetskih usluga

Temeljem članka 5. Naputka o provedbi postupka bagatelne nabave u Općini Suhopolje, dana 3. studenog 2014. godine daje se

O B A V I J E S T

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE: ZA PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA ZA POTREBE OPĆINE SUHOPOLJE

Temeljem članka 3. Naputka načelnika KLASA: 406-01/14-10/1, URBROJ: 2189/05-02/14-14-1 od 13. siječnja 2014. godine, Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku bagatelne nabave KLASA: 930-01/14-10/1,URBROJ: 2189/05-02/14-14-1 od 20. listopada 2014. godine, ovlašteni predstavnici su 22. listopada 2014. godine objavili Poziv na prikupljanje ponuda.

U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su dvije (2) ponude.

Ponuda ponuditelja: GEOSISTEM d.o.o., T. Masaryka 14/1, Virovitica, OIB: 74460501441 je zadovoljila uvjete iz dokumentacije- uputa za prikupljanje ponuda, s ukupnom cijenom od 113.800,00 kn (bez PDV-a), 142.250,00 kn (s PDV-om) za pružanje geodetskih usluga za potrebe Općine Suhopolje.

KLASA: 930-01/14-10/1

URBROJ: 2189/05-09/24-14-6

Suhopolje, 3.11.2014.

Na znanje:

– Načelniku,

– Odsjek za računovodstvo, proračun i financije,

– Arhiva.