Natječaj za prijem u radni odnos – Radno mjesto: Odgojitelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 23. stavka 1. točka 6. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (“Službeni glasnik” broj 9/13), članka 7. stavka 1. točka 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998.) a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj (KLASA: 112-03/14-30/2; URBROJ: 2189/60-02/01-14-2) od 20. studenog 2014.godine, raspisuje Natječaj za radno mjesto – odgojitelj…

Dokumentacija