Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje u Dječjem vrtiću Suhopolje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje” u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

1. odgojitelj – 2 izvršitelja/izvršiteljice

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Suhopolje