PROVOĐENJE SUSTAVNE DERATIZACIJE OPĆINE SUHOPOLJE

Poduzeće Asanator d.o.o. iz Osijeka, izvoditi će jesenski tretman sustavne deratizacije Općine Suhopolje u vremenu od 17. rujna do 30. rujna 2014. godine, i to prema rasporedu kako slijedi:

17. rujan 2014. godine – Levinovac, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska

18. rujan 2014. godine – Rodin Potok, Mala Trapinska, Velika Trapinska, Pepelane, Pčelić

19. rujan 2014. godine – Pčelić, Bukova, Trnava Cabunska, Žubrica, Budanica

20. rujan 2014. godine – Borova

22. rujan 2014. godine – Cabuna

23. rujan 2014. godine – Žiroslavlje, Jugovo Polje, Naudovac, Orešac

24. rujan 2014. godine – Orešac, Gaćište, Zvonimirovo

25. rujan 2014. godine – Suhopolje

26. rujan 2014. godine – Suhopolje

27. rujan 2014. godine – Suhopolje

29. rujan 2014. godine – Suhopolje.