Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje 25. rujna 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Suhopolje za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
4. Razmatranje i usvajanje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2014. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o poništenju postupka koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Suhopolje
7. Razmatranje i usvajanje Ispravka Odluke o djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra
8. Razmatranje i donošenje Odluke o djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
10. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Općine Suhopolje i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje
11. Izvješće o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Materijale za sjednicu preuzmite ovdje…