Objavljen Javni natječaj za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Suhopolje

Sukladno odredbama članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik” broj 2/14) Općina Suhopolje je danas objavila Javni natječaj za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Suhopolje za period 2014. – 2018. godine. Rok za dostavu ponuda je osam (8) dana od dana objave natječaja. Sve ostale informacije nalaze se u javnom natječaju, a mogu se dobiti i u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Tekst natječaja preuzmite ovdje…