Izabran Savjet mladih Općine Suhopolje

Tajnim glasovanjem na sjednici Općinskog vijeća Općine Suhopolje izabran je i novi saziv Savjeta mladih Općine Suhopolje. Općinsko vijeće Općine Suhopolje je tako na svojoj 12. sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine izabralo članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje. Savjet mladih ima sedam (7) članova i zamjenika članova. U Savjet mladih Općine Suhopolje izabrani su sljedeći članovi sa zamjenicima:

1. Mateja Gracek – za članicu; Matija Nemet – za zamjenika članice

2. Goran Doležal – za člana; Štefan Razum – za zamjenika člana

3. Siniša Horvat – za člana; Slaven Kožar – za zamjenika člana

4. Ivana Topić – za članicu; Marina Jurković – za zamjenicu članice

5. Marina Tolo – za članicu; Nataša Đurđević – za zamjenicu članice

6. Filip Ognjanović – za člana; Dinko Zubić – za zamjenika člana

7. Goran Obrovac – za člana; Mario Obrovac – za zamjenika člana