Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 09. lipanj 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim D N E V N I M R E D O M

 

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

4. Razmatranje i usvajanje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2014.  godinu

5. Razmatranje i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Suhopolje

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za period od 2014. do 2020. godine

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju ciljanih II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

8. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

9. Razmatranje i donošenje Odluke o djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra

10. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za socijalnu skrb