Započela izgradnja otresišta na području Općine Suhopolje

Sukladno dosadašnjoj praksi Općina Suhopolje je nastupanjem povoljnijih vremenskih uvjeta nastavila sa sanacijom i redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta na svom području, a temeljem dogovora sa predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora započela je izgradnja otresišta. Sve radove izvršava tvrtka Švarc d.o.o. iz Suhopolja.