Produžen rok predaje radova za 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL

Obavještavaju se svi zainteresirani da je rok predaje radova za 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL produžen do 20. srpnja 2014. godine.

Temeljem objavljenog Natječaja za nove skladbe za 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL koji će se održati dana 14. kolovoza 2014. godine, pravo sudjelovanja imaju državljani Republike Hrvatske. Iznimno ne moraju biti hrvatski državljani, ali moraju izvoditi skladbu na hrvatskom jeziku. Snimljene radove potrebno je poslati na CD-u u audio formatu, u finalnom obliku. Snimke u mp3 formatu mogu se slati e-mailom na adresu: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr. Uz snimku je potrebno priložiti jasno istaknuta imena svih članova autorskog tima s kontakt podacima (adresa; e-mail, telefonski broj) i tekst pjesama u tri (3) primjerka.

Ovogodišnji SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL je pop rock, etno i tamburaškog stila te nema ograničenja u dužini skladbe čime glazbeni festival nastavlja svoju tradiciju predstavljanja izvođača i tamburaških sastava.

Radovi se šalju na adresu: OPĆINA SUHOPOLJE, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom “ZA 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL” ili e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr, a osoba za kontakt je SAMIR DOBROSTAL.

Detalje pronađite u Natječaju za nove skladbe za 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL koji će se održati dana 14. kolovoza 2014. godine… PREUZMI