Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javih priznanja Općine Suhopolje

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni vjesnik“ broj 5/01. i „Službeni glasnik“ broj 1/10.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje upućuje

J A V N I P O Z I V

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javih priznanja Općine Suhopolje osobama zaslužnim za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, prosvjete, gospodarstva, zdravstva, športa, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u općini Suhopolje.

1. Javna priznanja za koje se mogu uputiti prijedlozi su:

zlatna plaketa grb Općine Suhopolje
srebrna plaketa Općine Suhopolje
povelja Općine Suhopolje
zahvalnica Općine Suhopolje.

2. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja do 30. lipnja 2014.

3. Prijedlog mora sadržavati:

podatke o podnositelju prijedloga
životopis fizičke osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi za koju se podnosi prijedlog
iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za dodjelu javnih priznanja
odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, kritike, pisanja stručnog ili drugog tiska, natjecateljski rezultati i slično)

4. Nepotpuni prijedlozi navedeni pod točkom 3. ovog Javnog poziva neće se razmatrati!

PRIJEDLOZI SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:

Općina Suhopolje
Odbor za dodjelu javnih priznanja
Trg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja