Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u program javnog rada u općini Suhopolje “Radom za zajednicu i sebe”

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
N a č e l n i k
KLASA: 112-03/14-30/10
URBROJ: 2189/05-02/14-14-2
Suhopolje, 08. travanj 2014.

Na temelju članak 40. Satuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 2/13) načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAM JAVNOG RADA U OPĆINI SUHOPOLJE
“RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE”

I. Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja putem iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Suhopolje objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba s prebivalištem na području općine Suhopolje u javni rad.

II. Programom (projektom) javnog rada na području Općine Suhopolje zaposliti će se deset (10) osoba i to na poslovima revitalizacije javnih površina Mjesnih odbora.

Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i izvođač programa.

III. Prijaviti se mogu kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, pod uvjetom da su prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, odnosno 36 mjeseci
ILI
Nezaposlene osobe s područja od posebne državne skrbi i otoka, pod uvjetom da su prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
ILI
Nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, pod uvjetom da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih najmanje 6 mjeseci
ILI
liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda te osobe s invaliditetom, pod uvjetom da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina ne mogu biti uključene u javni rad!

IV. Sastavni dio ovog Javnog poziva je Program (projekt) javnog rada na području Općine
Suhopolje koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr.

V. Pisanoj prijavi s osnovnim osobnim podacima, potrebno je priložiti:
presliku osobne iskaznice
dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta iz točke III.

VI. Prijave se primaju od 14. travnja 2014. do 22. travnja 2014. godine u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/771-433.

Načelnik

Marijan Brlek

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i mrežna stranica Općine Suhopolje www.suhopolje.hr
2. Oglasna ploča Mjesnih odbora Općine Suhopolje
3. Oglasna ploča i mrežna stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica www.hzz.hr