Javni poziv za dobavu kamena tucanika za potrebe Općine Suhopolje

DOKUMENTACIJA – UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

ZA PREDMET NABAVE

Dovoz kamena tucanika za potrebe Općine Suhopolje

 Općina Suhopolje kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011., 83/2013. i 143/2013.) iskazuje potrebu za nabavom u predmetu nabave: dovoz kamena tucanika za potrebe Općine Suhopolje.

Javni poziv za nabavku kamena tucanika