Obavijest – rukovanje vatrom i lako zapaljivim predmetima

Obavijesti   |   19.03.2014.

Obavijest – rukovanje vatrom i lako zapaljivim predmetima

Poštovani građani,

Ovim putem apeliramo na Vas da posebnu pozornost obratite pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama. Primjerice prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, jer bi zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima moglo doći do požara koji lako izmaknu kontroli pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time ugroziti i ljudske živote.

Posebno skrećemo pozornost na slijedeće:

– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodiča i njihovih stupova;

– spaljivanju granja i otpadaka moraju biti prisutne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara i dužna je vatru ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, smije se napustiti to mjesto;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i zemljištem;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti vatrogasnu postrojbu koja daje odobrenje za spaljivanje.

Također napominjemo:

Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) propisane su novčane kazne i to:

– za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna, ili kazna zatvora do 60 dana. Osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj, kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 2 tisuće do 15 tisuća kuna;

– fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara i ne da sve informacije o požaru kazniti će se u iznosu od tisuću do 15 tisuća kuna;

– za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom nepromišljenim radnjama može se izreći kazna zatvora do tri godine, a za djelo počinjeno iz nehaja, ili počinjeno s namjerom, kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ovim putem Vas također obavještavamo da kod spaljivanja većih površina svakako nazovite Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje koji će izaći će na teren i besplatno obaviti nadzor samog spaljivanja.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice.

Načelnik Marijan Brlek