Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

ICV

Općinsko vijeće Općine Suhopolje objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Suhopolje.

Savjet mladih Općine Suhopolje je savjetodavno tijelo Općine Suhopolje koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Suhopolje.

Savjet mladih čine mladi s prebivalištem ili boravištem na području Općine Suhopolje, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Savjet mladih ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Kandidature za članove Savjeta mladih podnose se Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Suhopolje u roku od 20 dana od dana objave Javnog poziva. Zadnji dan dostave prijedloga je 27. prosinac 2023. godine.

Kandidature s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Općina Suhopolje, Komisija za izbor i imenovanja, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, s naznakom: “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Suhopolje”.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana savjeta mladih Općine Suhopolje

Obrazac za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Suhopolje