Potpisan ugovor o rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Naudovcu

U prostorijama Općine Suhopolje zaključen je ugovor s izvođačem radova o rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Naudovcu.

Cilj projekta je unaprjeđenje javne infrastrukture koji će doprinijeti razvoju lokalne zajednice, odnosno unaprjeđenju društvenog doma za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba čime se promiče ravnopravnost, nediskriminacija te participativni pristup dionika šire lokalne zajednice.

Rekonstruirana i dograđena predmetna zgrada javne namjene – društveni dom u Naudovcu ukupne tlocrtne površine 216,43 m2.

Ugovor je sklopljen s tvrtkom MARAC MONTAŽA obrt za usluge vl. Mario Rengel, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 62.337,50 eura (bez PDV-a), odnosno 77.921,88 eura (s PDV-om).

Za navedeni projekt osigurana je financijska potpora od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sukladno Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini, do najvišeg ukupnog iznosa od 36.000,00 eura.

Rekonstrukcijom i dogradnjom predmetne zgrade – društvenog doma u naselju Naudovac doprinijet će unaprjeđenju socijalne uključenosti i multikulturalnosti zajednice na način da će društveni dom biti centar brojnih aktivnosti Općine Suhopolje, kao i udruga s njezina područja. Prostor je to u kojem će se organizirati raznovrsne manifestacije, edukacije, tečajevi, probe, ali i obiteljske proslave – rekao je načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal.

Planirani rok za završetak ugovorenih radova je tri mjeseca.