Javni natječaj za prijam u službu službenika/ce na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje na radno mjesto: Viši stručni suradnik (2.) za imovinsko- pravne poslove- 1 izvšitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

ICV

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, raspisuje Javni natječaj za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje na radno mjesto- VIŠI STRUČNI SURADNIK (2.) ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE- 1 izvršitelj/ ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 124/2023 dana 25. listopada 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava traje od 25. listopada 2023. godine, a zaključno do 2. studenog 2023. godine.

Javni natječaj- Viši stručni suradnik (2.) za imovinsko- pravne poslove

Upute i obavijesti kandidatima- kandidatkinjama- Viši stručni suradnik (2.) za imovinsko- pravne poslove