Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje na radno mjesto: – viši stručni suradnik (2.) za računovodstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

ICV

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje raspisuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje na radno mjesto: – viši stručni suradnik (2.) za računovodstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 83/2023 dana 21. srpnja 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava traje od 21. srpnja 2023. godine, a zaključno do 31. srpnja 2023. godine.