Donesena odluka o proglašenju prirodne nepogode TUČA

ICV

Župan Virovitičko-podravske županije dana 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode TUČA za područje grada Virovitice, dijelove grada Slatine (Gornji Miholjac, Bakić, Markovo, Medinci, Novi Senkovac), općinu Čađavica, Sopje, Suhopolje te dijelove općine Špišić Bukovica (naselje Špišić Bukovica i Vukosavljevica) uzrokovanu tučom dana 13. srpnja 2023. godine, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima te opremi.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti sa zbrojenim površinama za svaku kulturu koja se prijavljuje i ovjeren potpisom.

Uz prijavu za štete na stambenim i gospodarskim objektima potrebno ispuniti obrazac i dostaviti foto dokumentaciju.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

– Preslika osobne iskaznice

– Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Obrazac izjave o osiguranju

Obrazac privole

– Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun)

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

· osobno u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje,

· poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje (napomena: Prijava za prirodnu nepogodu – poplava.)

Prijave se primaju od 19. srpnja do zaključno 27. srpnja 2023. godine, u prostorijama Općine Suhopolje radnim danom od 08,00 do 12,00 sati, zaključno sa 27. srpnjom 2023. godine do 12,00 sati. Obrasci se mogu preuzeti u prostorijama Općine Suhopolje i na web stranicama Općine Suhopolje.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj: 033/771-326.