Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

ICV

Općinsko vijeće Općine Suhopolje objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje.

Savjet mladih Općine Suhopolje je savjetodavno tijelo Općine Suhopolje koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Suhopolje.
Savjet mladih čine mladi s prebivalištem ili boravištem na području Općine Suhopolje, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Savjet mladih ima sedam (7) članova i bira se na tri (3) godine.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Suhopolje u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva. Zadnji dan dostave prijedloga je 06. srpanj 2023. godine.

Kandidature s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Općina Suhopolje, Komisija za izbor i imenovanja, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, s naznakom: “Kandidatura za člana i zamjenika člana općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje”.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Prijava kandidature za članove općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Izjava za zamjenika, odnsono zamjenicu člana, odnsono članice

Popis mladih koji podržavaju kandidaturu