Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini

ICV

Na temelju Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje od 2021. do 2023. godine („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 08/20.), objavljuje se Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu potpora u okviru mjera za razvoj poduzetništva na području Općine Suhopolje:

– Mjera 1.1. Potpore novoosnovanim poduzećima
– Mjera 1.3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
– Mjera 1.7.Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj stranici Općine Suhopolje i oglasnoj ploči, zaključno s 27. lipnjem 2023. godine,  uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu preuzeti na internetskim stranicama www.suhopolje.hr ili preuzeti u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Prijava se dostavlja osobno ili poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom „Prijava na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini“.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje ili na telefon 033/772-057.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini

Izjava_mlađi_od_30

Izjava_o_korištenim_potporama_male_vrijednosti

Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja

PRILOG_1_ ugovor

Obrazac_A_Prijava_na_mjeru_1.1.

Obrazac_B_Prijava_na_mjeru_1.3.

Obrazac_C_Prijava_na_mjeru_1.7.