Zaključen ugovor sa izvođačem radova na projektu „Izgradnja pješačke staze i ograde na groblju u Suhopolju“

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, danas je u prostorijama Općine Suhopolje zaključen ugovor sa izvođačem radova na projektu „Izgradnja pješačke staze i ograde na groblju u Suhopolju“. Ugovor su potpisali, ispred tvrtke Prajo beton d.o.o. direktor Jako Prajo, a ispred Općine Suhopolje, općinski načelnik Goran Doležal.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 78.026,70 eura bez PDV-a, što ukupno s PDV-om iznosi 97.533,38 eura.

Podsjetimo ovaj projekt prijavljen je na 6. Natječaj Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a” iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.–2020.

Iznos potpore za dodjelu iznosi 706.000,00 kuna/93.702,30 eura, dok će se ostatak iznosa financirati iz Proračuna Općine Suhopolje u 2023. godini.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.