Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića Suhopolje oslobađaju se plaćanja usluga za mjesec svibanj 2023. godine

Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini općinski načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o oslobađanju plaćanja usluga Dječjeg vrtića Suhopolje za mjesec svibanj 2023. godine.

Navedenom odlukom roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića Suhopolje oslobađaju se obveze plaćanja usluga vrtića za mjesec svibanj 2023. godine.

Odluka o oslobađanju plaćanja usluga DV Suhopolje za mjesec svibanj 2023. godine