Konstituirana Vijeća mjesnih odbora na području Općine Suhopolje

ICV

Nakon održanih Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Suhopolje te objavljenih službenih rezultata od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine Suhopolje, temeljem članka 48. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora sazvane su konstituirajuće sjednice. Konstituirajućim sjednicama, nazočili su osim članova vijeća mjesnih odbora sa područja Općine Suhopolje, između ostalih i općinski načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal, koji je sve članove vijeća mjesnih odbora pozvao na suradnju, sa željom što učinkovitijeg ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, naglasivši da smo svi dužni voditi se prioritetima i uvažavati interese drugih mjesnih odbora i Općine u cijelini.

Novi predsjednici Vijeća mjesnih odbora su:

MO BOROVA – Dražen Čimin

MO BUDANICA – Dragoslav Lalić

MO CABUNA – Dražen Vanjhal

MO GAĆIŠTE – Aleksandar Resanović

MO JUGOVO POLJE – Pavao Pipić

MO LEVINOVAC – Duško Tomšić

MO NAUDOVAC – Srđan Bosanac

MO OREŠAC – Zvonko Đurinić

MO PČELIĆ – Ivica Vuković

MO PEPELANA – Milan Šuper

MO PIVNICA SLAVONSKA – Vesna Pušić

MO SUHOPOLJE – Davor Hock

MO TRAPINSKA – Josip Nikolić

MO TRNAVA CABUNSKA – Romana Novak Brođanac

MO ZVONIMIROVO – Franjo Kojadin

MO ŽUBRICA – Mirko Rak