Objavljen Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2022. godini

Nakon održanog sastanka Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje, u Virovitičkom listu, dana 07. srpnja 2022. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2022. godini, i to Počasni građanin Općine Suhopolje, Zlatna plaketa „Grb Općine Suhopolje“, Srebrna plaketa „Grb Općine Suhopolje“, Povelja Općine Suhopolje, Zahvalnica Općine Suhopolje. Godišnje se može počasnim građaninom proglasiti samo jedna fizička osoba, a dodijeliti se mogu najviše četiri (4) Zlatne plakete “Grb Općine Suhopolje”, najviše četiri (4) Srebrne plakete “Grb Općine Suhopolje” te neograničen broj povelja i zahvalnica Općine Suhopolje.

Prijedlozi se dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja na adresu: Općina Suhopolje, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, sa naznakom “Prijedlog za dodjelu javnog priznanja”. Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno zaključno do 22. srpnja 2022. godine.

Javni poziv, kao i obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje nalaze se na službenoj stranici Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Suhopolje, Upravnom odjelu za financije, računovodstvo, društvene djelatnosti i EU fondove ili putem e-maila: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr ili na tel. broj 033/772-057.

Javni poziv

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – obrazac