Potpisan Ugovor sa izvođačem radova o rekonstrukciji pristupne ceste i pješačke staze, postavljanje javne rasvjete do Centra za kulturu zdravlja u Cabuni

Nakon provedenog postupka javne nabave, 20.12.2021. godine u prostorijama Ureda načelnika Općine Suhopolje potpisan je Ugovor o rekonstrukciji pristupne ceste i pješačke staze, postavljanje javne rasvjete do Centra za kulturu zdravlja u Cabuni. Ugovor su potpisali predstavnici naručitelja, Općina Suhopolje, načelnik Siniša Horvat te izvođač radova PROMET GRAĐENJE d.o.o., direktorica Anka Šutalo.

Riječ je o projektu financiranim iz europskih strukturnih i investicijskih fondova-operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“ Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.788.567,40 kuna, a planirani rok za izvršenje navedenih radova je 01. ožujak 2023. godine.