Općina Suhopolje raspisuje natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine

Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 8. sjednici, održanoj u utorak 7.prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje.

Naime, Općinsko vijeće Općine Suhopolje donijelo je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje na koji je, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Ministarstvo poljoprivrede dalo Suglasnost. S obzirom na sve ispunjene zakonske preduvjete Općina Suhopolje pristupila je pripremi natječaja za zakup. Poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za zakup, daje se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta obuhvaćena natječajem iznosi 776,6931 hektara a početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Suhopolje i trajat će 30 dana od dana objave.

Sve karte, proizvodno-tehnološke cjeline, čestice te sva potrebna dokumentacija bit će objavljene i dostupne na službenoj mrežnoj stranici Općine Suhopolje.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Suhopolje na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske za Općinu Suhopolje uz prethodno mišljenje Virovitičko-podravske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.