Poziv na 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje u utorak 23. ožujka s početkom u 16,30 sati

Na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21) i članka 87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21) sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 23. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje

AKTUALNI SAT

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 33.  i 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
  2. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“Suhopolje
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o produljenju Strateškog razvojnog programa Općine Suhopolje za razdoblje do 2020. godine
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju izrade Strategije razvojnog programa Općine Suhopolje za razdoblje do 2030.godine
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i korištenju sredstava komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti