Općina Suhopolje prijavila „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“

18. ožujka 2021. godine u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Općina Suhopolje je prijavila Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića ukupne vrijednosti 550.506,25 HRK .

Projektom će se pristupiti izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Suhopolje s ciljem korištenja svih dobnih skupina djece koje su obuhvaćene istim . Navedenim radovima i opremanjem će se zadovoljiti potrebe djece korisnika vrtića, kao i njihovih odgajatelja i roditelja. Rezultati projekta utjecat će i na ostale mještane Općine Suhopolje kroz pružanje većeg broja sadržaja što dugoročno dovodi do ostanka lokalnog stanovništva na ovom potpomognutom području pozitivno utječući na njegov gospodarski razvoj i socijalnu koheziju .

Navedene projektne aktivnosti su u skladu sa Strategijom razvoja Općine Suhopolje – Strateški cilj 4. Izgradnjom i uređenjem društvene infrastrukture i razvojem društvenih djelatnosti osigurati bolje uvjete života stanovništvu Općine, Prioritet 4.1 . Ulaganja u društvenu infrastrukturu i ulaganje u kadrove, Mjera 4.1.1. Ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju/uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje .