Održana sjednica Općinskog vijeća: Usvojen rebalans proračuna, donesene izmjene Programa građenja i plana uređenja Centra

Općinsko vijeće Općine Suhopolje u ponedjeljak je održalo redovnu 33. sjednicu na kojoj su donijeli niz odluka važnih za općinu. Između ostalog, usvojen je rebalans proračuna kojim proračun Općine s 27.781.140 kuna raste na 28.989.405 kuna. Riječ je o povećanju od 1,2 milijuna kuna koje je ostvareno povećanjem prihoda poslovanja.

Usvojena je i Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini u koju se uvrstila izgradnja mrtvačnice u Naudovcu vrijedna 20 tisuća kuna te modernizacija cesta i nogostupa u iznosu od 969 tisuća kuna.

Donesena je i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju u koju je unesena planirana pristupna cesta prema novom dječjem vrtiću te su izmjenjene namjene i uvjeti gradnje na pojedinim česticama, kao i oblici i veliine građevnih čestica. Jednako tako, donesena je i IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje kojom je utvrđena gospodarska zona te određena trasa nerazvrstane ceste unutar granica građevinskog područja naselja, uključujući infrastrukturne koridore. (www.icv.hr)