33. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje održat će se 8. ožujka s početkom u 16,30 sati

Na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21) i članka 87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21) saziva se 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 8. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim
D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
5. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2021. godinu te kako slijedi:
a. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
b. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2021. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Izjave o osnivanju SUHOKOM društva s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
7. Razmatranje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
8. Razmatranje Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje za 2020. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje za 2020. godinu
10. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za Općinu Suhopolje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za Općinu Suhopolje