Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje – 3. prosinca u 17 sati

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 3. prosinac 2020. godine (­­­­­­­­­­­­­četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

AKTUALNI SAT

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o.
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju stanova u najam
  4. Razmatranje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za 2021. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za 2021. godinu
  5. Razmatranje i donošenje Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje od 2021. do 2023. godine
  6. Razmatranje i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. Godinu za Općinu Suhopolje
  7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarenom planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2019./2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenom planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2019./2020. godinu
  8. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2020./2021. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2020./2021. godinu.

Materijale možete preuzeti OVDJE…