Asfaltirana cesta između Jugovog Polja i Budanice

Asfaltom su povezani Jugovo Polje i Budanica na području Općine Suhopolje. Time su stanovnici, posebno poljoprivrednici, koji žive na području Budanice, ali i Trnave, Žubrice, te tog dijela općine Suhopolje, dobili kvalitetniju i sigurniju povezanost s Podravskom magistralom. Duljina asfaltirane dionice iznosila je 800 metara, vrijednost radova je bila 882.561,13 kuna, od čega je Općina Suhopolje financirala 50 posto, a ostatak Virovitičko-podravska županija, odnosno Županijska uprava za ceste. Time je nastavljana modernizacija cesta na području Virovitičko-podravske županije. (vpz.hr)