Objavljen natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021.

Općina Suhopolje objavila je Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021. Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01. listopad 2020. do 31. srpanj 2021. godine. Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su socijalni status tražitelja stipendije i opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, a sukladno odluci načelnika Siniše Horvata studentska stipendija za akademsku godinu iznosit će 600 kn/mjesečno. Zainteresirani studenti mogu podnijeti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) do 22. listopada 2020. godine osobno ili poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Suhopolje te službenoj web stranici: www.suhopolje.hr. (itd)

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020 2021

Obrazac izjave o članovima domaćinstva

Obrazac izjave o drugim stipendijama

Obrazac privole

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepostojanju dugovanja

Obrazac zahtjeva

Odluka o visini studentskih stipendija za akademsku godinu 2020-2021.