29. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje 22. rujna u 18:30h

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) predsjednica Općinskog vijeća sazvala je 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 22. rujan 2020. godine (­­­­­­­­­­­­­utorak) s početkom u 18,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
 3. Razmatranje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
 4. Razmatranje Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
 5. Razmatranje i usvajanje III izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2020. godinu te izmjena i dopuna Programa kako slijedi:
  1. II izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  2. II izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. Godini
  3. II izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2020. godinu
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Suhopolje za investiciju „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području općine Suhopolje“
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu
 8. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2021. godinu i donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2021. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Općine Suhopolje i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje
 10. Izvješće o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Materijali su dostupni OVDJE