Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i i zamjenike članova Savjeta mladih općine Suhopolje

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje objavljuje

J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Javni poziv

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Izjava za zamjenika, odnsono zamjenicu člana, odnsono članice

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Općinski savjet mladih Općine Suhopolje

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Popis mladih koji podržavaju kandidaturu

Prijava kandidature za članove općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje