Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje doprinijet će smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište

U prostorijama Općine Suhopolje danas (četvrtak) je održana informativno-obrazovna radionica projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje”.

Tom prigodom zamjenik načelnika Općine Suhopolje Goran Doležal podsjetio je nazočne je ugovor o provedbi ovog projekta kojeg je napisala Agencija za regionalni razvoj VPŽ, potpisan 24. srpnja 2018.,trajanje projekta je 24 mjeseca, a početna konferencija na kojoj je predstavljen početak provedbe projekta održana u veljači ove godine. Ukupna vrijednost projekta 2.542.586,10 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 2.457.136,10 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena iz Kohezijskog fonda u iznosu od 2.088.565 kuna, što čini 84.99 posto ukupno prihvatljivih troškova. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt će financirati sa 331.713 kuna te će Općina Suhopolje sudjelovati sa svega 36.857 kuna.

Radionica koju je vodio viši inspektor Državnog inspektorata sektora zaštite okoliša Davor Sertić, imala je za cilj osvijestiti važnost adekvatne brige o okolišu te informiranje stanovništva općine o prednostima recikliranja kako bi ih motivirali da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom.

Uspostavom reciklažnog dvorišta unaprijedit će se odvojeno prikupljanje otpada na području općine Suhopolje i obližnjih jedinica lokalne samouprave koje nemaju potrebnu infrastrukturu. Reciklažno dvorište bit će smješteno u naselju Pčelić, a riječ je o površini iza Društvenog doma. Za upravljanje reciklažnim dvorištem osnovano je komunalno poduzeće Suhokom d.o.o. iz Suhopolja. (www.icv.hr, bs)