PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA Projekt „ZAŽELI“ Općine Suhopolje provodio se i za vrijeme pandemije: Žene pomagale svojim korisnicima

Projekt „ZAŽELI” u Suhopolju“ sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Općina Suhopolje, a partneri projekta su: Udruga Matice hrvatskih umirovljenika Općine Suhopolje, Udruga invalida rada iz Virovitice, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Virovitica.

Vrijednost projekta

Vrijednost projekta „ZAŽELI“ na području Općine Suhopolje iznosi 2.551.927,10 kuna a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u punom iznosu.

Projekt „ZAŽELI“ na području općine Suhopolje ima dva cilja:

  1. cilj je podići kvalitetu života osobama u nepovoljnom položaju društveno i socijalno najugroženijim žiteljima Općine Suhopolje.
  2. cilj je povećati konkurentnost na tržištu rada žena starijih od 50 godina. Tijekom 24 mjeseca 10 zaposlenih izvršiteljica pružat će usluge pomoći u kući i podrške za 60 krajnjih korisnika.

Stjecanje statusa krajnjeg korisnika te ostvarivanje prava proizašlih iz istog imaju osobe starije životne dobi, osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju, kojima je potrebna tuđa pomoć kako bi obavljali svakodnevne ili povremene aktivnosti: svakodnevni kućanski poslovi, odlazak liječniku, specijalistu, u banku, u trgovinu i sl.

Status krajnjeg korisnika nije moguće ostvariti u koliko se ostvaruju potpore Centra za socijalnu skrb Virovitica (doplatak za tuđu njegu i skrb, pomoć u kući i sl.)

Iz projekta krajnji korisnik može istupiti svojevoljno iz bilo kojeg razloga te svojim istupanjem ne podliježe nikakvim sankcijama niti će biti terećen na bilo koji način. Slobodno mjesto popunit će se potencijalnim korisnikom koji ispunjava uvjete.

Projekt „Zaželi” – program zapošljavanja žena na području Općine Suhopolje krenuo je u srpnju 2018 godine. U razdoblju od 3 mjeseca projektni tim napravio je sve potrebne administrativne radnje za ostvarivanje uvjeta za zapošljavanje 10 izvršiteljica. U suradnji s mjesnim odborima projektni tim obišao je sve one koji su se prijavili ili bili prijavljeni za stjecanje statusa krajnjeg korisnika te je s partnerom projekta Centrom za socijalnu skrb Virovitica stvorena baza podataka koja je omogućila usmjeravanje pomoći onima kojima je najpotrebnija. Završetku svih navedenih pripremnih radnji osigurani su uvjeti za nesmetanu provedbu i rad projekta.

Projektni tim usko surađuje i s Gradskim društvom Crvenog Križa Virovitica kako bi razmjenom informacija i dopunom aktivnosti poboljšali skrb i kvalitetu života našim korisnicima.

Iako je prvotno projektom predviđeno 50 krajnjih korisnika Općina Suhopolje je zbog potrebe svojih najugroženijih žitelja u projekt uključila još 10 krajnjih korisnika te je time ukupan broj krajnjih korisnika dosegao brojku 60.

U rujnu 2018. godine raspisan je natječaj za prijem u radni odnos na određeno (24 mjeseca) u punom radnom vremenu, te je selekcijskim postupkom izabrano 10 izvršiteljica koje su s radom započele 1. listopada 2018. godine. Svaka izvršiteljica ima 6 krajnjih korisnika  kojima će tijekom 24 mjeseca pružati pomoć u svakodnevnim aktivnostima, kućanskim poslovima, pomoć prilikom odlaska liječniku i sl., ali i pružati podršku i ohrabrenje kroz razgovor.

Svaki krajnji korisnik ima pravo na mjesečni paket u  vrijednosti od 200 kuna, a u paketu se nalaze sredstva za čišćenje te proizvodi za osobnu higijenu.

Projekt je u provedbi 22 mjeseca, od toga 19 mjeseci provodimo konstantnu brigu o 60 krajnjih korisnika.

Tijekom aktivne provedbe projekta sva upražnjena mjesta popunjavaju se potencijalnim korisnicima koji udovoljavaju propisanim uvjetima. Na taj način osiguravamo konstantnu brigu za jednak broj krajnjih korisnika.

U suradnji s poslovnim učilištem Eduka Plus 9 izvršiteljica završilo je edukaciju i steklo zvanje „Geronto domaćica”, završetkom edukacije izvršiteljice su stekla nova znanja i nove vještine te time povećale efikasnost pružanja skrbi svojim korisnicima.

Završetkom edukacije ostvaren je preduvjet za njihovu veću konkurentnost na tržištu rada po završetku projekta „Zaželi u Suhopolju”.

Projekt „Zaželi u Suhopolju”  je kroz 22 mjeseca aktivnog rada sa 60 krajnjih korisnika i pružanja pravovremene skrbi i pomoći podigao kvalitetu života svih svojih krajnjih korisnika, pomogao im vratiti njihovo samopouzdanje i pokazati im da društvo ima sluha za njihove potrbe i probleme.

Tijekom pandemije COVID – 19 virusa naš projekt je nastavio s radom i skrbi za sve naše korisnike pridržavajući se svih mjera zaštite propisanih od strane Stožera civilne zaštite.

U vrijeme kada je kretanje sveopće populacije a naručito onih starijih od 65 godina svedeno na minimum radi zaštite ljudi i sprečavanja širenja zaraze uzrokovane COVID – 19 virusom naše izvršiteljice su svim svojim korisnicima nosile namirnice i lijekove te bile svakodnevna podrška svojim korisnicima. Pridržavajući se odredbi o socijalnoj distanci naše izvršiteljice su sa svojim korjenicima bile u svakodnevnom kontaktu putem telefona ili mobitela i na taj način im pomogle lakše prebroditi krizu i usamljenost.

Objavu za medije financirala je Europska Unija sredstvima Europskog Socijalnog Fonda