Općini Suhopolje odobrena financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Općina Suhopolje zaključila je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini. Demografska mjera kojom se osigurava financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u svim općinama Republike Hrvatske, prvenstveno u općinama u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi, sukladna je Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske i Aktivnosti 3.2.1.1. Mjere: Podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom iz Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu.

S tim u vezi, Općini Suhopolje dodijeljena je financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini u ukupnom iznosu od 275.000,00 kuna.
Napominjemo kako je Općina Suhopolje i dosada surađivala sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na provedbi drugih demografskih mjera, i to tijekom 2018. godine kroz Program podrške poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, a sufinanciranjem radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“.