Obavijest o prodaji na štandovima i klupama izvan tržnica na malo

Temeljem upute Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 15. travnja 2020. godine, Stožer civilne zaštite općine Suhopolje dopustit će od 20. travnja 2020. godine poljoprivrednim proizvođačima prodaju na „kućnom pragu“ u ograđenom prostoru na otvorenom u sklopu svog gospodarstva ili na izdvojenom prodajnom prostoru uz prometnice. Poljoprivredni proizvođači koji se odluče na navedeni način prodaje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. prodaja mora biti organizirana na način da je najviše 1 prodavatelj na prostoru od 5 m2;

2. ispred i oko prodajnog prostora smije se zadržavati samo 1 kupac, svi ostali moraju biti udaljeni na sigurni razmak od 2 metra;

3. kupci ne smiju dodirivati izložene proizvode;

4. svi prodavatelji moraju osigurati provođenje svih epidemioloških mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze (svakodnevno čišćenje prodajnog prostora i oko njega, osigurati mjesto sa dezinfekcijskim sredstvom za ruke, istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja).

Osim prethodno navedenog, poljoprivredni proizvođači moraju ishodovati odgovarajuće rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, a sve sukladno odredbama Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17 i 7/17).

Nadzor nad prodajnim prostorima izvršavat će pripadnici civilne zaštite općine Suhopolje kao i nadležni inspektori Ravnateljstva civilne zaštite.

Zahtjev za odobrenje prodajnog mjesta