OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – MRAZ

Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Suhopolje uzrokovana izrazito niskim temperaturama koje su 23. i 24. ožujka te 02. i 03. travnja 2020. godine te je došlo do nastanka velike materijalne štete na voćarskim kulturama te povrtlarskim (osobito na presadnicama u plastenicima) i cvijeću. Izvjesna šteta je nastala i na medonosnom drveću (agaciji).

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju pismeno putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za prijavu štete od prirodne nepogode“, na adresu Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje ili elektronskim putem na elektroničku poštu opcina-suhopolje@vt.t-com.hr ili drustvenedjelatnosti@suhopolje.hr s naznakom „Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ na propisanom obrascu EN-P. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu i LISTA B Prijave površina za 2020. godinu (ili za 2019. godinu ako zahtjev za potporu za 2020. godinu nije podnesen), kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun te priloženu izjavu i privolu.

 Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje, od  15. travnja do 30. travnja 2020. godine do 1500 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predsjedniku Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda na broj 098/963-3472.

EN-P-obrazac

Izjava o osiguranju imovine-obrazac

Privola prijavitelja-obrazac

Upute za popunjavanje obrasca EN-P