Obavijest – izobrazba za održivu uprabu pesticida

Općina Suhopolje u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Slatini organizira izobrazbu za održivu uprabu pesticida u MODULU ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (DOPUNSKOM) za sve one kojima ove godine ističe iskaznica za navedeno.

Cijena edukaciie po korisniku je 150 kuna koju 50% plaća korisnik, a 50% sufinancira Općina Suhopolie.

Izobrazba će se održati u Hrvatskom domu Suhopolje, a za točno vrijeme i datum održavanja biti ćete naknadno obaviješteni od strane Pučkog otvorenog učilišta u Slatini.

Prijave za gore navedeno upisivati će se u Općini Suhopolje, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, osobno u Općinu Suhopolje ili na telefon 033/772-054. Za prijavu potrebno je dostaviti ime, prezime i adresu korisnika, telefon i točan datum isticanja iskaznice.