Općina Suhopolje prijavila se za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Općina Suhopolje javila se na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I. – IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini, a sve sukladno Programa potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini u općinama Republike Hrvatske. Najzastupljenija vrsta troška za koji je Općina Suhopolje zatražila financijsku potporu je izdatak za radnike (bruto plaće) te se očekuje potpora u iznosu od 275.000,00 kuna. Takva financijska potpora proizvela bi pozitivne učinke za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti na području Općine Suhopolje, a preostala sredstva će se moći usmjeriti i na druge programe za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, odnosno djeci će se moći osigurati dodatni sadržaji za razvoj i obrazovanje.