Sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje u petak 29.11. s početkom u 16h

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Predsjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje sazivala je 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 29. studenog 2019. godine (petak) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

AKTUALNI SAT

 • Usvajanje skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Razmatranje i donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje (materijali će se naknadno dostaviti)
 • Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Programa olakšica za razvoj poduzetničkih zona na području Općine Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću SUHOKOM (materijali će se naknadno dostaviti)
 • Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Suhopolje
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini za općinu Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
 • Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Suhopolje za 2019. godinu
 • Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Suhopolje za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Materijale možete preuzeti OVDJE.