Objavljen natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019./2020.

Općina Suhopolje objavila je Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019./2020. Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01. listopad 2019. do 31. srpanj 2020. godine. Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su socijalni status tražitelja stipendije i opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, a sukladno odluci načelnika Siniše Horvata studentska stipendija za akademsku godinu iznosit će 600 kn/mjesečno. Zainteresirani studenti mogu podnijeti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) do 17. listopada 2019. godine osobno ili poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Suhopolje te službenoj web stranici: www.suhopolje.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019-2020

Odluka o visini studen. stipendija

Obrazac izjave o članovima domaćinstva

Obrazac izjave o drugim stipendijama

Obrazac privole

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepostojanju dugovanja

Obrazac zahtjeva