21. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje 23. rujna u 16h

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) predsjednica Općinskog vijeća Ppne Suhopolje sazvala je 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 23. rujan 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine
 3. Razmatranje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 4. Razmatranje Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća  o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 5. Razmatranje i usvajanje IV izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu te izmjena i dopuna planova kako slijedi:
  1. III Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
  2. IV Izmjena i dopuna Plana investicija za 2019. godinu
  3. IV Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o prekopima javne površine
 7. Razmatranje i donošenje Odluke donošenju Programa rasplaganja poljoprivrednim zemljištem u vlansištvu Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje
 8. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2020. godinu i donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2020. godinu