U petak, 26. srpnja 2019. godine održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 26. srpnja 2019. godine (petak) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu te izmjena i dopuna planova kako slijedi:

  • III. Izmjena i dopuna Plana investicija za 2019. godinu
  • III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu
  • Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu

4. Razmatranje i donošenje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

5. Razmatranje i donošenje Odluke o prekopima javnih površina

6. Razmatranje i donošenje Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Općine Suhopolje

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Suhopolje

8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Suhopolje

9. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Suhopolje u 2019. godini

Materijali za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje