Dijalog EU-a s mladima

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Slijedom navedenog trenutno se provodi VII. Ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth), u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatske tema za vrijeme predsjedanja je „MOGUĆNOST ZA MLADE U RURLANIM PODRUČJIMA“.

U konzultacijski proces Dijaloga EU-a s mladima uključuju se sva tijela državne uprave, institucije i organizacije, odnosno davatelji odluka, s ciljem rasprave o temama i izazovima s kojima se mladi danas svakodnevno susreću.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te svakodnevno sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Navedeni upitnik je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i poveznici eupita.eu.

Slijedom navedenog, ovim putem Vas pozivamo na aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima.

Hrvatska je u proteklom ciklusu uključenosti mladih u proces Dijaloga EU-a sa mladima zauzela visoko 4. Mjesto u Europskoj uniji po broju mladih koji su sudjelovali u Dijalogu. Želimo da u ovom ciklusu još povećamo participiranje i doprinos mladih u Hrvatskoj u kreiranju budućih politika i mjera za mlade te da Hrvatska bude među zemljama koje su po uključenosti i stavovima mladih dale najveći doprinos.

Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine.

Reci što misliš – ispuni upitnik!