U petak, 21. lipnja 2019. godine održat će se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 21. lipanj 2019. godine (petak) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu te izmjena i dopuna planova i programa kako slijedi:

a. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu

b. II. Izmjena i dopuna Plana investicija za 2019. godinu

c. II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

d. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godine

e. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2019. godinu

f. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2019. godinu

3. Razmatranje i donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa

6. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Suhopolje

7. Razmatranje i donošenje Pravilnika o korištenju službenih automobila

8. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju projekta „Sanacija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Suhopolje

9. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Suhopolje s godišnjim financijskim izvješćem za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Suhopolje s godišnjim financijskim izvješćem za 2018. godinu

10. Razmatrane Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje za 2018. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje za 2018. godinu.